top of page

Hvem er vi?

Trygg, effektiv og kvalitet

Velkommen til Moskus Drift – ditt valg for profesjonelle tjenester innen rivning, rydding, vasking, innbo og sjauing. Vi tar stolt på oss oppgaven med å hjelpe, og vår hovedmålsetning er å sikre kundetilfredshet. Med vår erfarne og dedikerte stab, tilbyr vi effektive løsninger som passer dine behov. Kontakt oss i dag, og la oss ta oss av jobben for deg – enkelt, raskt og med fokus på din tilfredshet!

Tjenester

Riving

Alt fra smått til stort 

Riving og oppbygging

Innbo

Brann, vannskader, dødsbo.
Alt fra A-Å innefor innbo

Flytting

Privat eller næring, vi flytter alt fra A-B på en effektiv og rask måte

Vasking

-Privat eller næring

-Faste avtaler 

-Utvask

Arrangement Rigg

Trenger du hjelp til ditt neste arrangement?

 

Vi kan hjelpe!

Noe annet?

Byggeplassrydding?

Hagearbeid?

Snømåking?

Vi kan hjelpe med det meste!

Flyttedag
Flyttebærere pakker
bottom of page